content image

Veelgestelde vragen

1. Wat is ons werkgebied en wat zijn de financieringsmogelijkheden?

Zorg met Karakter opereert in de provincie Friesland. Onze ondersteuning kan, afhankelijk van de gemeente waar je woont, worden gefinancierd met Zorg In Natura (ZIN).

Als je 18 jaar en ouder bent, betaal je een eigen bijdrage. Het CAK int deze bijdrage. Je kunt deze eigen bijdrage niet betalen uit financieringsstromen zoals PGB of ZIN. De eigen bijdrage is voor iedereen €19 per maand.

 

2. Voor welke doelgroepen bieden wij ondersteuning?

Zorg met Karakter biedt ondersteuning aan alle mensen boven de 18 jaar. Hierbij gaat het om mensen die problemen ervaren met bijvoorbeeld; houding en gedrag, financiën, administratie, huishouding, werk, school en dagstructuur.

 

3. Met welke professionals werkt Zorg met Karakter samen?

Als de problematiek erom vraagt, schakelen we specialistische hulp in. Zorg met Karakter heeft goede ervaringen bij het inschakelen van specialistische hulp. Samen zien we meer en iedereen kan zich richten op zijn eigen kwaliteiten en specialismen. We werken onder meer samen met

 • Huisartsen
 • Gebiedsteam
 • Basis en Specialistische geestelijke gezondheidszorg
 • Bewindvoering
 • Verslavingszorg
 • En andere gerelateerde professionals.

4. Wat is de visie en missie van Zorg met Karakter?

Zorg met Karakter biedt individuele begeleiding in de thuissituatie. Kerntaak: het rehabiliteren en re-integreren van mensen in de maatschappij en nieuwe kansen in hun dagelijkse bestaan creëren.

De basis van onze aanpak bestaat uit stabiliteit, creativiteit en professionaliteit:

 • Stabiliteit

Het ondersteunen van de cliënt begint bij het stabiliseren van de eigen omgeving. Om daarna tot een actief proces te komen door met inleving en daadwerkelijk luisteren een voorwaartse beweging te maken.

 • Creativiteit

Samen met het netwerk zoeken we actief naar alternatieve oplossingen en nog niet benutte mogelijkheden om de vooruitgang van de cliënt te stimuleren.

 • Professionaliteit

Het benutten van de eigen kracht van de cliënt door het organiseren van een gezamenlijke en effectieve communicatie tussen betrokken partijen.

 

5. Waarom Zorg met Karakter?

Onze drijfveer? Oplossingen vinden. Door te luisteren,  te kijken en te analyseren. Om daarna praktische ondersteuning te bieden waarmee mensen écht verder kunnen, waarmee ze in hun kracht komen en ervaren dat ze zelf meer kunnen dan ze dachten.

 • Persoonlijke aanpak: voor iedereen persoonlijke stappenplannen
 • Geleidelijke aanpak: stap voor stap naar zelfstandigheid
 • Samenhang in zorg: ondersteuning waar dat echt nodig is
 • Denken vanuit netwerk: zorgprofessionals en omgeving