content image

Informatie voor verwijzers

Cliënten die met autisme, ADHD, ADD, een psychische aandoening of een lichte verstandelijke beperking gediagnosticeerd zijn, kunnen veel zelf. Maar soms redden ze het net niet op eigen houtje. Zorg met Karakter biedt dan praktische ondersteuning. Om de obstakels die ze in het dagelijks leven ervaren het hoofd te bieden.

Meer participatie, eigen regie

De praktische ondersteuning van Zorg met Karakter gaat uit van meer participatie, meer eigen regie. Onze casemanagers vinden het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk zelf doen. We geven mensen de ruimte en ondersteunen hen op die momenten wanneer dat nodig is. Zorg met Karakter wordt onder meer ingeschakeld door GZ-psychologie, wijk- en gebiedsteams.

Flexibiliteit en maatwerk

Mee-ademen met de behoefte, zoveel mogelijk maatwerk. Zorg met Karakter gaat voor een oplossing die past bij cliënten. Na een analyse stellen we met de hulpvrager persoonlijke doelen op. Waar loopt iemand tegenaan, wat zijn de oorzaken en wat is er al geprobeerd?

Een persoonlijk stappenplan

Rode draad in de aanpak van Zorg met Karakter is het persoonlijke stappenplan. De persoonlijke doelstellingen vertalen we naar een helder plan. Dit kan gaan over houding en gedrag, maar ook over financiën, administratie, huishouding, werk, school en dagstructuur. De cliënt doet zoveel mogelijk zelf. Wij begeleiden en ondersteunen daar waar nodig.

Specialistische hulp

Als de problematiek erom vraagt, schakelen we specialistische hulp in. Zorg met Karakter heeft goede ervaringen bij het inschakelen van specialistische hulp. Samen zien we meer en iedereen kan zich richten op zijn kwaliteiten en specialismen.

We bieden praktische ondersteuning bij de volgende sociale domeinen. 

  • Wonen

  • Werk en activiteiten

  • Psychische gezondheid

  • Lichamelijke gezondheid

  • Zingeving

  • Sociale omgeving

  • Financiën en administratie

De kracht van Zorg met Karakter

Een-op-een, persoonlijke aandacht, respect voor elkaar, creatieve oplossingen en doorzetten als het even niet loopt. Dat is de kracht van Zorg met Karakter.

 Zorg met Karakter biedt cliënten met bijvoorbeeld ADHD, een vorm van autisme of een licht verstandelijke handicap een-op-een hulp bij alledaagse problemen en obstakels

De kracht van Zorg met Karakter?

 Een-op-een, persoonlijke aandacht, respect voor elkaar, creatieve oplossingen en doorzetten als het even niet loopt.

“Vanuit mijn werkzaamheden als GZ-psychologe en expertise en ervaring in het behandelen van mensen met een stoornis in het autisme-spectrum werk ik regelmatig samen met de casemanagers van Zorg met Karakter. Onze prettige samenwerking is een mooi voorbeeld waarbij de expertises begeleiding en behandeling elkaar versterken. De kracht zit in de duidelijke communicatie en de korte lijnen waardoor de hulpvrager de zorg ontvangt die nodig is om de juiste stap voorwaarts te kunnen maken.”

– Liesbeth de Wilde – GZ-psycholoog